puce-lang Français
U vindt ons ook op: facebook Facebook | jobs | nous contacter Contact
professionnel
ligne
 
VERZAMELDE informatie

Dankzij de informatie die we inwinnen en registreren tijdens het normale gebruik van de site kunnen we het gebruik van de site observeren en de site ontwikkelen. Geen enkel identificeerbaar persoonsgegeven wordt ingewonnen en/of geregistreerd binnen deze context.

Als u met ons contact opneemt, is het mogelijk dat wij gegevens (naam, adres, e-mailadres, aard van uw aanvraag en eventueel andere gegevens) registreren om aan uw aanvraag te kunnen voldoen. Via deze gegevens kunnen we de gevraagde inlichtingen verschaffen. U mag geen gegevens over derden meedelen zonder hun toestemming.

Wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt, stemt u ermee in dat die verwerkt worden in onze databases.

WAT DOET DE groEp Vanden Bergh MET UW GEGEVENS?

Deze gegevens zijn bedoeld voor de verkoop en promotie van de producten van de groep Vanden Bergh.

Bezoekers die hun e-mailadres meedelen, wordt gevraagd of ze in de toekomst informatie of updates met betrekking tot ons of onze site willen ontvangen. Enkel bezoekers die interesse tonen, ontvangen extra informatie. We geven onze bezoekers de mogelijkheid het ontvangen van e-mails of informatie op elk moment te stoppen (opt-out).

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u per post informatie omtrent aanbiedingen, acties (met kortingen) en andere gegevens over ons productassortiment mee te delen. Wanneer klanten zich bijvoorbeeld online inschrijven voor een van onze catalogussen of ons magazine, kunnen we hun naam toevoegen aan de lijst met bestemmelingen voor de catalogus en/of het magazine in kwestie. U kunt daarna steeds aangeven dat u niet langer informatie over ons productassortiment wenst te ontvangen (opt-out).

De groep Vanden Bergh gebruikt de informatie in haar databases om met u te communiceren en u, met uw toestemming, op de hoogte te houden van nieuwigheden via informatiebrieven, onze catalogussen en/of ons magazine, en om statistieken bij te houden over de bezoeken aan onze website.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

We hebben maatregelen getroffen om onze interne procedures te laten beantwoorden aan strikte normen.

Uw gegevens worden voor commerciële en administratieve doeleinden opgenomen in een bestand en bewaard in onze centrale database. Enkel bevoegde werknemers hebben toegang tot deze database. De gegevens die u meedeelt aan de groep Vanden Bergh worden strikt vertrouwelijk behandeld en geenszins overgemaakt aan derden.

Conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor stuurt u een mail naar info@vandenbergh.be.

U erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de materiële juistheid van de meegedeelde persoonsgegevens. 

Externe webSites

De groep Vanden Bergh verbindt zich ertoe uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Bij andere sites die u bezoekt, is dit niet altijd het geval, ook niet bij sites met een link op onze site of met een link naar onze site.

De huidige verklaring met betrekking tot het naleven van de persoonlijke levenssfeer geldt enkel voor gegevens die de groep Vanden Bergh via de website of via een andere weg verzamelde. We raden u ten stelligste aan om de verklaring met betrekking tot het naleven van de persoonlijke levenssfeer van die andere sites te lezen alvorens uw persoonsgegevens mee te delen.

De Groep Vanden Bergh behoudt zich het recht voor haar verklaring met betrekking tot het naleven van de persoonlijke levenssfeer op elk moment te wijzigen. In dit geval maken we de wijziging bekend op onze website.
 
ligne